~ Oscar Wilde

khẩu vị thẩm mỹ của chúng tôi rất đơn giản: chúng tôi chỉ vừa lòng với thứ xuất sắc nhất

we have the simplest tastes. we are always satisfied with the best