hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân

a journey of a thousand miles begins with a single step

~ Lao Tzu